• پاک کننده آرایش ضدآب دور چشم دوفاز دوان

پاک کننده آرایش ضدآب دور چشم دوفاز دوان

The One
32138
the one
موجود
45000
موجود
پاک کننده آرایش ضدآب مناسب پاک کردن آرایش دور چشم

پاک کننده سریع ریمل و خط چشم ضدآب

بدون ایجاد حساسیت و ایجاد ریزش در مژه ها

ایجاد احساس نرمی و صافی و شادابیایده آل برای چشمهای حساس و استفاده کنندگان از لنز
7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.