• 35408_1
  • 35408_2
  • تونر هیدرا رادیانس اپتیمالز Optimals مناسب پوست نرمال و مختلط

تونر هیدرا رادیانس اپتیمالز Optimals مناسب پوست نرمال و مختلط

Optimal
35408
Optimal
موجود
65000
موجود
تونر هیدرا رادیانس پوست رو به خوبی پاکسازی می کند،
باقی مانده آرایش و ناخالصیها را پاک می کند.
منافذ پوست را کاهش می دهد.

بدون الکل
7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.